Podstawowe informacje o wywiadach pogłębionych

Wywiady pogłębione są  idealnym rozwiązaniem dla osób chcących uzyskać szczegółowe informacje. Wywiad pogłębiony jest jakościową metodą badawczą i cechuje się przebadaniem niewielkiej liczby respondentów. Przeprowadzane wywiady pogłębione są intensywne, a ankieterzy zadają wiele pytań, aby zdobyć szczegółowe informacje o poglądach, zainteresowaniach, czy perspektywach patrzenia na różne zagadnienia przez respondentów.

 

Znaczenie wywiadu pogłębionego

Wywiady pogłębione są jedną z najbardziej efektywnych metod gromadzenia danych pierwotnych. W przeciwieństwie do prostego kwestionariusza lub skali ocen, wywiad pogłębiony jest przeprowadzany z zamiarem odkrycia głębokich szczegółów dotyczących doświadczenia i perspektywy rozmówcy na dany temat. Jedną z najważniejszych zalet wywiadu pogłębionego jest to, że pomaga on odkryć bardziej szczegółowe i pogłębione informacje, niż inne metody gromadzenia danych, takie jak badania ankietowe. W odróżnieniu od innych formatów wywiadu, są to wywiady intensywne, prowadzone głównie z niewielką liczbą respondentów. Ankieter musi stworzyć komfortową atmosferę, aby w swobodny sposób zadawać pytania i uzyskiwać szczegółowe odpowiedzi. Wywiady pogłębione są wykorzystywane do zgłębiania pojęć do dalszego badania i analizy opisowej. Ankieter musi rozwijać relacje z respondentem, aby osiągnąć pełne zrozumienie jego perspektywy.

 

Formułowanie pytań w wywiadach pogłębionych

Warto skrupulatnie przygotować listę pytań, które będziemy chcieli zadać respondentom, aby uniknąć pomyłek i niedomówień. Chcąc przeprowadzić w prawidłowy sposób wywiad pogłębiony powinniśmy zwrócić uwagę na formułowanie pytań. Warto spojrzeć na krótką listę sformułowań, które pokazują w jaki sposób tworzyć pytania:

 

Mocne strony wywiadów pogłębionych

Wywiady pogłębione mają mnóstwo zalet, lecz nie zawsze są najlepszą metodą badawczą. Warto jednak przed wybraniem metody badawczej do naszego badania zapoznać się z zaletami poszczególnych metod. Wywiady pogłębione dostarczają nam zdecydowanie bardziej szczegółowych informacji w porównaniu z innymi sposobami gromadzenia danych, jak ankiety, czy kwestionariusze. Przeprowadzając szczegółowe wywiady pogłębione osoba przeprowadzająca badanie może przyjrzeć się szczegółowo zachowaniom respondentów, a to wpłynie pozytywnie na dogłębne zrozumienie koncepcji, bądź tematu przez badacza. Warto przeprowadzać także wywiady pogłębione wśród osób, które powstrzymują się od publicznego wyrażania swoich opinii, gdyż decydując się na taką formę badania możemy poznać nowe perspektywy patrzenia na badany przez nas problem.

 

Ograniczenia wywiadu pogłębionego

Oczywiście wywiady pogłębione mają także wady, jak wszystkie inne metody badawcze. Jedną z nich jest bardzo mały rozmiar próbek. Ze względu na swoją niewielką wielkość, próbka nie jest wybierana w drodze właściwej procedury naukowej, takiej jak losowe pobieranie próbek lub inne. Istnieją więc obawy co do zewnętrznej zasadności lub uogólnienia badań. Co więcej, jest to bardzo czasochłonna metoda badawcza. Ponieważ wywiady pogłębione prowadzone są na zasadzie "jeden do jednego", wydłużają czas potrzebny badaczowi na przeprowadzenie wywiadu, przepisanie, przeanalizowanie i przekazanie danych.

Wywiady pogłębione są jedną z popularnych metod badawczych. Posiadają zarówno wady, jak i zalety. Zanim zdecydujemy się na jedną z metod badawczych musimy się zastanowić nad najważniejszymi aspektami dla naszego badania, na przykład, czy ma być to badanie ilościowe, czy jakościowe, bądź w jakim czasie chcemy zebrać wyniki.