Badania fokusowe i indywidualne wywiady pogłębione jako jakościowe metody badawcze

Wybranie odpowiedniej metody badawczej decyduje o powodzeniu całości procesu badawczego. Decydując się na daną metodę należy zwrócić uwagę na specyficzne cechy grupy badanych np. ich lokalizacja, wiek oraz przemyśleć, która z metod badawczych pozwoli na wydobycie rzetelnych informacji. Niektórzy respondenci czują się lepiej w indywidualnych badaniach, zaś inni w badaniach grupowych.

 

Czym charakteryzują się badania grupowe (badania fokusowe)?

Wywiady grupowe stosuje się, gdy przeprowadzenie indywidualnych rozmów okazałoby się zbyt czasochłonne lub gdy celem badania jest skonfrontowanie ze sobą dwóch sprzecznych ze sobą opinii. Wywiady grupowe zogniskowane (FGI), czyli fokusowe badania odróżniają się od innych badań tym, że:

Rola moderatora w badaniu FGI

Moderator czuwa nie tylko nad przebiegiem badania, ale także nadaje rytm całemu badania. Do zadań moderatora należy:

Moderator powinien być na tyle świadomy swojej osoby, iż nie powinien swoją postawą, gestami czy mimiką sugerować odpowiedzi. Ponadto powinien on być osobą otwartą na pomysły innych osób oraz dynamicznie reagować na zachowania członków grupy.

 

Na czym polega metoda IDI?

Jeśli natomiast chodzi o indywidualne wywiady pogłębione (IDI) to umożliwiają one przeprowadzenie badania, w których w przeciwieństwie do badań fokusowych uczestniczy wyłącznie badacz i badany. Najczęściej stosuje się tę metodę, gdy badaniu podlegają konsumenci bądź specjaliści, eksperci np. lekarzy. Tym samym traktuje się je jako badanie uzupełniające dla innych metod badawczych. Celem takiego badania jest:

Wybór metody zależy od celu badania

Jeśli badanie będzie miało za zadanie stworzenie efektywnego rozwiązania bądź wybrania wspólnego stanowiska, który najlepiej odda oczekiwania badanych, wtedy warto zastosować badanie FGI. Należy pamiętać, że wykorzystana metoda ma pozwolić na osiągniecie wyznaczonego celu i zaproponowanie efektywnych rekomendacji.

Tagi

badania fokusowebadaniabadania opiniibadanie produktubadania pracowniczeproces badawczy