Zalecane badania marketingowe dla farmacji

Aby odnieść sukces w branży farmaceutycznej, zalecane jest przeprowadzanie badań marketingowych i badań rynku. Owe badania dostarczają kluczowych informacji dotyczących prowadzenia firmy oraz działań, które spowodują jej rozwój. Badania marketingowe dla farmacji mogą przeprowadzać pracownicy firmy, lecz aby wyniki były rzetelne, a samo badanie miało bardziej profesjonalny i obiektywny charakter, warto zlecić je wykwalifikowanym agencjom badawczym. Sam proces zbierania danych nie wymaga wielu kompetencji, lecz jego analiza i dostarczenie kluczowych wniosków już tak.

 

Coś więcej o metodach i technikach

Metody i techniki, jakie można wykorzystać do badania układają się w spory wachlarz możliwości. Wśród ilościowych metod znajdują się tradycyjne papierowe ankiety (PAPI – paper nad Pencil Interview), badania telefoniczne (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), badania wspomagane komputerowo (CAPI – Computer Assisted Paper Interview), ankiety internetowe (CAWI – Computer Assisted Web Interview). Indywidualne wywiady pogłębione (IDI – Individual In-Depth Interview), zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview), tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping) to metody jakościowe. W badaniach marketingowych farmacji wykorzystuje się głównie techniki ilościowe, gdyż są miarodajne i łatwo przełożyć otrzymane wyniki na całą populację (farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, klienci aptek itp.). Bardzo rzadko do tego typu badań brane są pod uwagę metody jakościowe. Mogą one z kolei być podstawą do wygenerowania USP (Unique Selling Properties) oraz RTB (Reasons To Believe). Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie metod ilościowych pogłębionych jakościowymi.

 

Co powinno znajdować się na pierwszym planie

Na pierwszy plan wysuwa się główna strategia komunikacyjna firmy. Owe przekazy są kierowane do kontrahentów i klientów, a mianowicie: opakowanie produktu, ulotka informacyjna, reklama w mediach, cena itp. Warto zbadać, czy strategia jest dobrze skonstruowana i prowadzona. Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie kontaktów z klientami. W dalszej kolejności można zbadać wizerunek marki (w tym logotypy), jej rozpoznawalność i kondycję, przeprowadzić insighty konsumenckie, przeanalizować potrzeby i zwyczaje konsumenckie, trendy konsumenckie, zbadać skuteczność przedstawicieli medycznych (message recall, recall test).

W kwestii produktów wyróżnia się te, które dostępne są bez recepty (OTC – Over The Counter ) oraz te, które można nabyć wyłącznie na receptę (Rx). Wiąże się to ze sposobem komunikowania o nich konsumentów oraz personelu medycznego.

 

Badać można bardzo szeroko zakres działań firmy. Wykorzystuje się do tego przeróżne metody i techniki zbierania danych, które przyczyniają się do otrzymania rzetelnych informacji. Przedostatnim etapem prowadzenia badań branży farmaceutycznej jest wykorzystywanie metod statystycznych, aby przeprowadzić dogłębne analizy danych. Otrzymane wnioski służą ostatniemu etapowi jakim jest wdrożenie rozwiązań. Właściwe przygotowanie procesu badawczego i przeprowadzenie go w należyty sposób świadczy o właściwym znaczeniu zagadnienia jakim jest badanie marketingowe farmacja.

Tagi

mystery clientmystery shoppingFGIIDIbadania rynku farmacjabadania rynku dla farmacjibadania marketingowe farmacjabadania marketingowe dla farmacjiusługi badawcze farmacjausługi badawcze dla farmacjirynek farmaceutycznyrynek medycznybranża medycznabranża farmaceutycznaOTCRXUSPunique selling propertiesRTBreasons to believebadania lektów dostępnych na receptębadania produktów farmaceutycznych dostępnych bez receptyrecall testmessage recallbadania skuteczności przedstawicieli medycznychwywiad focusowytajemniczy klientbadania konceptów