Typy uprzedzeń w badaniach online

Przygotowanie i przeprowadzenie badań online może być skomplikowanym procesem, ponieważ należy pamiętać o wytycznych przygotowując taką ankietę. Zadawane pytania powinny być krótkie i zrozumiałe. Co więcej, ankiety muszą być możliwie obiektywne i neutralne, aby móc zachować integralność odpowiedzi i przedstawić rzetelne wnioski. Aby to zrobić, trzeba być w stanie zidentyfikować ewentualne uprzedzenia w swoim procesie ankietowania i dystrybucji. Badania online są obecnie jedną z najczęściej wybieranych metod badawczych, lecz są do nich pewne uprzedzenia, z którymi warto się zapoznać.

 

Nieobiektywne pobieranie próbek

W idealnej ankiecie, wszyscy docelowi respondenci mają równe szanse na otrzymanie zaproszenia do Twojego badania online. Przeprowadzając jednak swoją ankietę internetową, można ograniczyć jej dostępność do poszczególnych respondentów. Poziom zaangażowania online Twoich respondentów różni się, jeśli weźmiemy pod uwagę takie czynniki, jak wiek oraz dochody. Kiedy niektóre grupy respondentów są mniej skłonne do udziału w badaniu internetowym niż inni, Twoja ankieta może negatywnie wpływać na otrzymywane wyniki. Najlepszym sposobem, aby przebadać różne osoby jest dystrybucja ankiety do wielu kanałów online, aby poprawić jej widoczność wśród różnorodnych grup  respondentów. Swoją ankietę można udostępnić za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, stron internetowych, aplikacji do wysyłania wiadomości, a nawet za pomocą kodów QR. W razie potrzeby można również zapewnić możliwość wysyłania przypomnień poprzez telefon sms-em w trybie offline.

 

Brak odpowiedzi osób o różnych profilach demograficznych

Istnieje również możliwość, że ci, którzy odpowiedzieli na Twoją ankietę online wydają się być w jakiś sposób systemowo różni od tych osób, które nie odpowiedziały. Na przykład, przeprowadzając badanie internetowe możesz zauważyć, że Twoi respondenci to w większości mężczyźni, nawet jeśli Twoja ankieta nie miała ograniczeń, ani parametrów dotyczących płci. Ten rodzaj uprzedzenia może się zdarzyć nawet wtedy, gdy ankieta jest rozprowadzana w wielu kanałach. Zwiększenie liczby odpowiedzi w ankiecie online pomoże zwiększyć szanse na to, że docelowi respondenci będą posiadali różne cechy. Nie można jednak w pełni kontrolować wskaźnika odpowiedzi z powodu wielu czynników, takich jak temat ankiety i populacja docelowa. Można sobie z tym poradzić, wysyłając e-mail z powiadomieniem wstępnym i spersonalizowane zaproszenie do swoich respondentów, jak również wysyłając przypomnienie o ankiecie.

 

Uboczne reakcje

Odpowiadając na ankietę online, Twoi respondenci mogą również wykazywać formy stronniczości, które pojawiają się w sposób świadomy, bądź podświadomy. Powoduje to, że uzyskane informacje nie są, aż tak rzetelne. Do form uprzedzeń możemy zaliczyć uprzedzenia związane z tendencją respondentów do udzielania takich odpowiedzi, jakie chcą usłyszeć osoby przeprowadzające badania. Kolejnym uprzedzeniem może być fakt, że respondenci stają się zbyt świadomi, że są częścią przeprowadzanej ankiety. Na szczęście jest wiele możliwości, które można zastosować, aby wyeliminować uprzedzenia w udzielaniu odpowiedzi. Można zastosować neutralne sformułowanie pytań oraz zapewnić anonimowość respondentom, aby uniknąć uprzedzeń.

Nie wszystkie badania przebiegają płynnie i bez zakłóceń - trzeba powtarzać kontrole, aby usunąć wszelkie oznaki ewentualnych uprzedzeń, które mogą mieć wpływ na badanie. Zaleca się, aby ankieta i proces były sprawdzane, a nawet programowane przez zewnętrzną grupę. Korzystając z usług wysokiej jakości portali, jak Badanie-Opinii.pl można uniknąć uprzedzeń, a przeprowadzona ankieta będzie zrealizowania w rzetelny sposób. Badanie-Opinii.pl posiada własną bazę respondentów, a także posiada specjalistyczne programy, które umożliwiają nadzorowanie przeprowadzanej ankiety.