Techniki stosowane w badaniach sondażowych

Badanie sondażowe to dzisiaj bardzo popularna metoda badawcza, pozwalająca poznać opinię reprezentatywnej grupy społeczeństwa na dany temat. Duża wiarygodność tego badania sprawia, że wykorzystywane jest w bardzo szerokim zakresie, m.in. do monitorowania trendów, preferencji politycznych, czy badania poszczególnych segmentów rynku. Kluczową rolę w badaniach sondażowych odgrywają techniki przeprowadzania badania, które dzięki nowoczesnej technologii, są coraz tańsze i skuteczniejsze.

 

Tradycyjne badanie ankietowe PAPI

Badania te przeprowadzane są z udziałem ankieterów, którzy zbierają opinie od respondentów poprzez bezpośredni kontakt z nimi i za pomocą papierowego kwestionariusza. Tego rodzaju sondaż często przeprowadzany jest w formie ankiety ulicznej lub wiąże się z wizytami ankieterów w domach respondentów. Bezpośredni kontakt ankietera z respondentem zwiększa zaangażowanie tego drugiego w udzielanie przemyślanych odpowiedzi, a więc skutkuje otrzymaniem wiarygodnych danych.

 

Komputerowe pozyskiwanie danych CAPI

Jest to także badanie przeprowadzane przez ankieterów kontaktujących się bezpośrednio z respondentami, jednak z użyciem komputerów przenośnych ze specjalnym oprogramowaniem. Dzięki elektronicznej formie ankiety mogą być wzbogacone o treści multimedialne, a więc dają dużo większe możliwości badawcze niż ankiety papierowe. Zaletą tej metody jest również to, że agencja badawcza przeprowadzająca badanie ma szybki dostęp do wyników ankiety, a tym samym może bardzo szybko wygenerować raport i przedstawić go klientowi.

 

Wywiad telefoniczny CATI

To dzisiaj jedna z najszybszych i stosunkowo tanich technik przeprowadzania sondaży, która polega na pozyskiwaniu opinii w wywiadach telefonicznych z respondentami, z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania komputerowego. Metoda ta pozwala dotrzeć do szerokiej grupy respondentów, także tych trudno dostępnych (np. mieszkańców wsi). Dzięki wykorzystaniu oprogramowania komputerowego dane można na bieżąco weryfikować i wykorzystać do opracowania wyników.

 

Z ankietami on-line spotkać można się niemal codziennie podczas korzystania z internetu. Agencje badawcze często stosują tę formę badania, ponieważ jest tania i pozwala w bardzo krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów. Ankiety takie umieszczane są np. na portalach ogólnych, często zachęca się także do ich wypełnienia za pośrednictwem e-mail. W przypadku badań CAWI proces pozyskiwania danych nadzoruje system komputerowy, który pobiera je z serwera, na którym umieszczane są ankiety wypełnione on-line przez respondentów.

Tagi

badania opiniisondaże opiniiagencja badawcza