Statystyka dla nauki

Firmy badawcze wśród oferowanych usług proponują często pomoc w dokonaniu profesjonalnych analiz statystycznych danych zgromadzonych np. podczas prowadzonych badań naukowych. Zleceniodawcami tego typu zadań są zarówno pojedynczy naukowcy jak i instytucje naukowe. Firmy badawcze prócz samej analizy zebranych danych proponują również doradztwo w zakresie m.in. planowania eksperymentu, efektywnego zbierania danych.

 

W zakresie obowiązków firm znajduje się również przygotowanie prezentacji najczęściej w formie graficznej. Profesjonalne firmy badawcze stosują zaawansowane metody statystyczne i techniki analizy danych. Ponadto nierzadko zdarza się, że zlecenie dotyczy całego procesu projektowania badania, czyli doboru próby, konstrukcji kwestionariusza, nadzoru wprowadzania danych, a dopiero w następnej kolejności samej analizy statystycznej. Analizy statystyczne dla nauki często wykorzystywane są w pracach naukowych. Profesjonalne firmy badawcze opracowują analizy zgodnie z wymogami listy filadelfijskiej.

 

Profesjonalne analizy statystyczne

Sprawnie funkcjonujące firmy badawcze uczestniczą w projektach naukowych z różnej dziedziny nauki, które wymagają gromadzenia danych i ich przetwarzania. Statystyka do prac naukowych wykorzystywana jest w wielu dziedzinach m.in. w medycynie i ekonomii. W przypadku kiedy w kompetencjach zleceniobiorcy znajduje się gromadzenie danych, cały proces realizacji rozpoczyna się etapem projektowania badania, podczas którego dobiera się próbę, metodę losowania próby, przygotowuje się plan analizy statystycznej oraz kwestionariusze lub ankiety. Ponadto, określa się schemat bazy danych oraz dokonuje się wyboru analizy statystycznej.

 

Sam proces gromadzenia danych polega przede wszystkim na zaprojektowaniu i wykonaniu bazy danych, utworzeniu badań online czyli wspomaganych komputerowo oraz nadzorze nad procesem wprowadzania danych do bazy. Zgromadzone dane są przygotowywane do analizy statystycznej. Bardzo często etap ten jest już wykonany przez zleceniodawcę a zadaniem firmy badawczej jest dokonanie profesjonalnej analizy statystycznej. Zleceniobiorca przeprowadza analizę zgodnie z założonymi dotyczącymi m.in. metod. Raport przedstawia się w tradycyjnej formie jak również w formie graficznej.

 

Doświadczenie kadry

Firma badawcza, której zlecane jest badanie powinna cechować się przede wszystkim doświadczeniem i posiadaniem reprezentatywnej listy podmiotów, które udzieliły firmie referencji. Statystyka dla nauki jest niezmiernie istotna, dlatego wybór wykonawcy nie powinien być przypadkowy. Przede wszystkim ważne jest doświadczenie i wykwalifikowanie kadry, w szczególności specjalistów IT. Większość projektów badawczych przeprowadza się za pomocą elektronicznych systemów crf, dzięki czemu ich realizacja staje się dużo prostsza i jednocześnie tańsza. Niezbędne jest jednak bezbłędne zaprojektowanie aplikacji i innych narzędzi potrzebnych do właściwego przebiegu badania.

Tagi

statystyka do prac naukowychprofesjonalne analizy statystyczneanaliza danych naukowychanaliza statystyczna danych naukowychanalizy statystyczne dla naukiprzygotowanie danychwprowadzanie danychdobór próbyprojektowanie badańopracowanie wyników badaństatystyka dla naukioferta dla nauki