Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - czym jest?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z czerwca 2020 r. EDM jest podstawową formą prowadzenia zdarzeń medycznych, natomiast od lipca 2021 r. raportowanie zdarzeń medycznych w formie elektronicznej jest obowiązkowe. Warto więc dowiedzieć się czym jest EDM i czemu służy.

 

Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna?

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) to wszystkie dokumenty medyczne w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, elektronicznym lub osobistym oraz zgodne z danymi udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych (ZUS).

 

Dokumentami medycznymi, o których mowa wyżej są:

 

Jakie zmiany i korzyści płyną z wprowadzenia EDM?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest systemem zintegrowanym z NFZ, co usprawnia oraz skraca proces pozyskiwania informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. EDM umożliwia dostęp do historii medycznej pacjenta oraz szybką wymianę dokumentów i informacji między placówkami medycznymi. Poprawa komunikacji oraz szybszy przepływ informacji bezpośrednio wpływają na możliwość świadczenia kompleksowych usług. Cyfryzacja prowadzonej dokumentacji w znaczącym stopniu skraca czas potrzebny na uzyskanie informacji, co przekłada się również na zadowolenie pacjenta.
 

Jeżeli szukasz programu, który w prosty sposób umożliwi ci prowadzenie dokumentacji medycznej, a dodatkowo zaoszczędzi Twój czas dzięki inteligentnym rozwiązaniom, zapraszamy do zapoznania się z naszym programem Medfile. Oferujemy również możliwość przejścia do naszego programu bez utraty danych, dzięki migracji danych. Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej pacjent ma możliwość zdecydować, które dane na swój temat chce udostępnić oraz którym placówkom medycznym/ specjalistom.
 

Dzięki cyfryzacji dokumentacji medycznej pacjent nie musi martwić się dostarczaniem dokumentacji medycznej na konsultacje, ponieważ specjalista ma do niej bezpośredni dostęp. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna powstała, aby usprawnić pracę lekarzy oraz jak najbardziej ułatwić pacjentom dostęp do wszystkich specjalistów.

Tagi

elektroniczna dokumentacja medycznaEDMmedfileprogram do gabinetuelektroniczna dokumentacja medyczna program