Dlaczego metoda CAWI działa?

Uwzględniając możliwości, które daje metoda CAWI (ankiety online) należy zwrócić uwagę na cel podejmowanych działań, a także pamiętać o zachowaniu cykliczności badania. Mając na uwadze wszelkie zalety przywołanej metody należy zastanowić się nad jej przewagą nad takimi technikami jak PAPI czy CAPI. Pozwoli to na lepsze zrozumienie zalet tejże metody i uchwycenie jej w gąszczu innych równie pomocnych metod.

 

Każda ankieta musi skupiać uwagę respondentów

CAPI jest formą wywiadu przeprowadzanego za pomocą urządzeń mobilnych przy zachowaniu kontaktu z ankieterem. Natomiast jeśli pod uwagę weźmie się metodę CAWI (ankiety online) można zauważyć, że:

 • pozbawiona jest ona udziału osób trzecich;
 • do jej wykonania można wykorzystać urządzenia mobilne;
 • daje możliwość umieszczenia treści multimedialnych.

Uwzględniając ostatnią cechę należy podkreślić, iż także w przypadku CAPI istnieje możliwość zaprezentowania ankietowanemu treści interaktywnych bądź multimedialnych. Treści te spełniają głównie dwie role:

 • podtrzymują koncentrację respondentów;
 • dają szansę wykorzystania technik sięgających do podświadomości badanego.

Techniki tradycyjne nie mają kontroli nad odpowiedziami

Jeżeli szalę uważności skieruje się na technikę PAPI, czyli wykonywania tradycyjnych ankiet w formie papierowej zauważy się moment, w których te metody się ze sobą stykają, ale przede wszystkich zaobserwuje się znaczną różnicę stopnia wiarygodności otrzymanych danych. Najważniejsze jest to, że technika CAWI (ankiety online) nie jest obarczona efektem ankietera czy aureoli. Co więcej w przypadku ankiet tradycyjnych respondent może:

 • pominąć pytanie;
 • udzielić logicznie ze sobą sprzecznych odpowiedzi;
 • czuć się skrępowany;
 • odczuć stres;
 • nie mieć czasu bądź ochoty na wykonanie ankiety.

Jednak z drugiej strony…

O metodzie CAWI (ankiety online) można powiedzieć, iż łączy ją z PAPI, jak i CAPI forma kwestionariusza oraz takie wymagania stawiania ankiecie jak:

 • przejrzystość;
 • wewnętrzna spójność;
 • sposób budowy pytań.

W tradycyjnej ankiecie istnieje możliwość dopytania się o kwestie, w których mogą zaistnieć pewne niejasności, co daje szansę dodatkowego objaśnienia pytań bądź odpowiedzi.

 

Podstawę badania stanowi skonkretyzowany cel

Metoda CAWI (ankiety online) posiada takie zalety jak:

 • polepszenie sprawności procesu badawczego;
 • ograniczenie kosztów badania;
 • zwiększenie komfortu ankietowanego,

które sprawiają, iż można traktować ją jako metodę efektywną, dającą wiarygodne dane. Uzyskane informacje w procesie badawczym można wykorzystać w celu podtrzymywania aktualnej pozycji, jak i tworzenia dalszej strategii rozwojowej.

Tagi

CAWICAPIankiety onlinebadanie opinii klientówbadania opinii klientaankietowanie onlinebadania CATIprogram CAWIsystem ankiet online