Badania sondażowe – w jakim celu się je prowadzi?

Badania społeczne są obecnie coraz powszechniej wykorzystywane przez rozmaite instytucje. Pozwalają na zdobycie szeregu przydatnych informacji, których pozyskanie w inny sposób byłoby po prostu niemożliwe. Do badań społecznych zalicza się sondaże, którym bezsprzecznie warto przyjrzeć się bliżej.

 

Czym są badania sondażowe?

Sondaże to nic innego, jak metoda badawcza, która przeznaczona jest najczęściej do badania naprawdę dużej populacji, której obserwacja bezpośrednia jest po prostu niemożliwa. W zdecydowanej większości przypadków wykorzystuje się do tego celu kwestionariusz bądź ankietę. Cechą charakterystyczną stosowanych metod jest ich wcześniejsza standaryzacja. Z całej populacji respondentów wyłania się mniejszą próbę, stosując specjalne metody doboru próby. Dzięki temu zwiększa się szansę na to, że uzyskane wyniki są rzetelne i wiarygodne oraz stanowią odzwierciedlenie całej populacji.

 

Techniki zbierania danych

W badaniach sondażowych wykorzystuje się różne techniki, które podzielić można na dwie duże grupy. Jedną stanowią metody, w których niezbędna jest osoba ankietera, drugą natomiast takie, w których respondent pracuje sam. Do tych pierwszych zaliczamy wywiad, który może być przeprowadzany za pośrednictwem telefonu, w miejscu publicznym bądź w domu respondenta. Drugie metody obejmują ankiety przesyłane pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Respondent sam wypełnia ankietę, a następnie odsyła ją na wskazany adres.

 

Jakie są korzyści badań sondażowych?

Sondaże mają zarówno zalety, jak i wady. Trzeba jednak podkreślić, że trudno mówić o tych samych wadach i zaletach w przypadku każdej z technik. Wszystkie techniki stosowane w badaniach sondażowych mają swoje zalety, ale nie są również pozbawione wad. I tak na przykład przeprowadzanie wywiadu w domu respondenta wiąże się z naprawdę wysokimi kosztami, których nierzadko zleceniodawca badań nie jest w stanie udźwignąć. Obecnie coraz częściej stawia się na sondaże ankietowe, które pozwalają na ogromną oszczędność pieniędzy.

 

Badania niezwykle popularne

Obecnie sondaże uważa się za jedne z popularniejszych badań społecznych. Swoją popularność zawdzięczają one w dużej mierze przeprowadzanym w latach trzydziestych w Stanach Zjednoczonych sondażom wyborczym, które charakteryzowały się wysoką skutecznością. Pozwoliły one na naprawdę trafne przewidywanie wyników wyborów, co przekonało wielu do tego, że badania sondażowe naprawdę są warte uwagi. Dzisiaj coraz trudniej wyobrazić sobie chociażby wybory prezydenckie bez badań sondażowych.

Tagi

sondażesondażbadania sondażowebadania społeczneankiety