Badania fokusowe

Bardzo ważnym i jednocześnie niesamowicie pożytecznym rodzajem działania realizowanego przez naszą agencję badawczą na rzecz przedsiębiorców, są badania fokusowe, czyli jedna z metod badań jakościowych, służąca pozyskiwaniu odpowiedniej wiedzy, niezbędnej do realizacji badań ilościowych. W przypadku prowadzenia badania fokusowego nie jest aż tak bardzo ważna reprezentatywność badanej grupy, bowiem celem badania nie jest statystyczne odwzorowanie problemu, tylko pozyskanie wiedzy o istniejących problemach, aby następnie przebadać je przy pomocy innych narzędzi.

 

Tego rodzaju badania były prowadzone po raz pierwszy w czasie drugiej wojny światowej, jako badanie mające na celu sprawdzenie efektywności prowadzonych audycji radiowych. Sprawdzano tutaj przede wszystkim reakcje jakie były wywierane na słuchaczach poprzez prowadzenie audycji radiowej, dzięki czemu w tym przypadku badania fokusowe pozwalały na wyszukanie tych elementów audycji, które powinny zostać zastąpione innymi w celu osiągnięcia takiego poziomu audycji, aby nikt z odbiorców nie miał żadnych złych skojarzeń.

 

Współcześnie badania należy przeprowadzać w odpowiednim pomieszczeniu, którym jest fokusownia. Jest to odpowiednio przygotowany pokój, w którym panuje przyjemna i dogodna do prowadzenia rozmowy atmosfera, dzięki czemu prowadzący ja moderator może skutecznie prowadzić rozmowę uzyskując od badanych osób rzetelne odpowiedzi na stawiane pytania. Ponadto, fokusownia jest z reguły zaopatrzona w pomieszczenie poglądowni oddzielone od samej fokusowni lustrem weneckim, dzięki czemu można prowadzić bieżące obserwacje przebiegu badania, jak również rejestrować go na materiałach wideo, w celu późniejszej, dogłębniejszej analizy.

 

Jako profesjonalna agencja badawcza, dysponujemy dwoma w pełni profesjonalnie wyposażonymi pomieszczeniami fokusowni, dzięki czemu mamy możliwość przeprowadzania badań fokusowych na rzecz naszych klientów, jak również zapewnić możliwość wynajmu pomieszczenia fokusowni przedsiębiorcom którzy będą tego potrzebowali.

Tagi

badania fokusowebadania jakościoweFGIfokusowniafocus group interview