Anoreksja – przyczyny, objawy i leczenie

Anoreksja jest groźną chorobą psychosomatyczną. Jej objawy często są ukrywane przed bliskimi, a na skutek powikłań lub w wyniku samobójstwa umiera na nią od 10 do 20% chorych. Dotyka głównie dziewcząt i młodych kobiet, ale zapadają na nią coraz częściej również mężczyźni i osoby po 40. roku życia.

 

Przyczyny anoreksji

 

Specjaliści nie są zgodni co do przyczyn jadłowstrętu psychicznego (jak anoreksja również bywa nazywana). Odkryto jednak grupę genów, które warunkują skłonność do przybierania na wadze lub do jej tracenia. Geny te mogą zostać pobudzone przez sprzyjające anoreksji cechy osobowości, czynniki kulturowe, bądź sytuację rodzinną. Chorobę może wywołać silna trauma, a wzmocnić presja społeczna – kult urody i nienagannej sylwetki. Bodźcem do jej pojawienia się mogą być problemy rodzinne, a do utrwalenia i pogłębienia przyczynić wysokie ambicje i potrzeba sukcesu.

 

Kryterium służące do rozpoznawania anoreksji zamieszczone w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) za jej wyznacznik uznaje wskaźnik masy ciała (BMI) niższy niż 17,5. Jest ona jednak złożona, a jej objawy i skutki mogą być rozmaite. Osoba chora stosuje restrykcyjną dietę – intensywnie poszukuje informacji na temat diet coraz bardziej radykalnych – lub ogranicza przyjmowanie pokarmu do minimum, przejawiając wyraźną niechęć do jedzenia. Nierzadko forsownie ćwiczy, a chudnące ciało ukrywa pod luźnymi ubraniami.

 

Leczenie anoreksji

 

Anoreksję leczy się najskuteczniej, jeśli zostanie wykryta we wczesnych stadiach, zanim dojdzie do niezwykle groźnych dla organizmu następstw i powikłań, takich jak osłabienie lub rozpad mięśni szkieletowych, niewydolność nerek, osteoporoza czy zaburzenia wzrostu.

 

Nie wynaleziono leku na jadłowstręt psychiczny. Jego leczenie jest złożone i wieloaspektowe. Jeśli stan chorego zagraża życiu, hospitalizuje się go. Jeżeli jednak takie niebezpieczeństwo nie istnieje, rozpoczyna się długi proces terapeutyczny – terapię indywidualną lub rodzinną – wsparty farmakoterapią.

 

Choroba łączy problemy natury psychicznej z fizjologicznymi – rozpoczynając leczenie warto zasięgnąć porady lekarza klinicysty, psychoterapeuty, psychiatry i dietetyka.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej o ANOREKSJI? Skonsultuj się z którymś z naszych specjalistów!